کد ملی
 
کلمه عبور
 
عبارت بالا را وارد کنید
صفحه اصلی بازگشت
دوره های مصباح الهدی
سازمان دارالقرآن‌الكريم در جهت نيل به هدف مقدّس و با اعتقاد به ضرورت تربيت نيروهاي متخصص قرآني جهت تدريس در دوره‌هاي آموزشي، کلّيات و دستورالعمل اجرايي « طرح‌هاي تربيت نيروي متخصص آموزش قرآن كريم» در رشته‌هاي روخواني و روانخواني، پيش دبستاني، تجويد ، مفاهيم ، صوت و لحن و حفظ قرآن كريم و همچنين ممتحنين آزمونهاي شفاهي مورد نیاز استانها، طرح‌هاي تفصيلي مربوطه را جهت اجرا ارائه مي‌نمايد.
دوره های نورالهدی
سازمان دارالقرآن‌الكريم در جهت نيل به هدف مقدّس و با اعتقاد به ضرورت تربيت نيروهاي متخصص قرآني جهت تدريس در دوره‌هاي آموزشي، کلّيات و دستورالعمل اجرايي « طرح‌هاي تربيت نيروي متخصص آموزش قرآن كريم» در رشته‌هاي روخواني و روانخواني، پيش دبستاني، تجويد ، مفاهيم ، صوت و لحن و حفظ قرآن كريم و همچنين ممتحنين آزمونهاي شفاهي مورد نیاز استانها، طرح‌هاي تفصيلي مربوطه را جهت اجرا ارائه مي‌نمايد.
دوره های نسیم الهدی
سازمان دارالقرآن‌الكريم در جهت نيل به هدف مقدّس و با اعتقاد به ضرورت تربيت نيروهاي متخصص قرآني جهت تدريس در دوره‌هاي آموزشي، کلّيات و دستورالعمل اجرايي « طرح‌هاي تربيت نيروي متخصص آموزش قرآن كريم» در رشته‌هاي روخواني و روانخواني، پيش دبستاني، تجويد ، مفاهيم ، صوت و لحن و حفظ قرآن كريم و همچنين ممتحنين آزمونهاي شفاهي مورد نیاز استانها، طرح‌هاي تفصيلي مربوطه را جهت اجرا ارائه مي‌نمايد.
دوره های سفیران نور
سازمان دارالقرآن‌الكريم در جهت نيل به هدف مقدّس و با اعتقاد به ضرورت تربيت نيروهاي متخصص قرآني جهت تدريس در دوره‌هاي آموزشي، کلّيات و دستورالعمل اجرايي « طرح‌هاي تربيت نيروي متخصص آموزش قرآن كريم» در رشته‌هاي روخواني و روانخواني، پيش دبستاني، تجويد ، مفاهيم ، صوت و لحن و حفظ قرآن كريم و همچنين ممتحنين آزمونهاي شفاهي مورد نیاز استانها، طرح‌هاي تفصيلي مربوطه را جهت اجرا ارائه مي‌نمايد.
آدرس: مازندران، بابل، جنب مسجد جامع
تلفن تماس: 01132227051
پست الکترونیکی: info@mesbah114.ir
پشتیبانی سامانه: support@mesbah114.ir
نماد اعتماد الکترونیکی